ks. Piotr Pawlukiewicz

Sakrament pokuty i pojednania

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53305

Co jest niezbędne, by osiągnąć zbawienie i życie wieczne? Kościół naucza, że dla człowieka wierzącego konieczne do zbawienia są sakramenty Nowego Przymierza.