Czy Cię odnajdę? Modlitwy Ojca Pio

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51077

W modlitewniku zebrano modlitwy, wezwania i rozważania zapisane przez samego Ojca Pio oraz akty strzeliste wypowiedziane przez niego podczas wizji mistycznych. Ojciec Pio nie ułożył tych modlitw specjalnie. Powstały one spontanicznie podczas pisania listów albo wizji mistycznych.