Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Radość z powrotu. O pokucie chrześcijańskiej

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52702

Daj się Bogu pokochać Pokuta kojarzy nam się z dużym poświęceniem, wyrzeczeniami, a nawet z czymś strasznym i nieludzkim. Często nosimy w sobie obraz pokutujących ludzi, którzy są skoncentrowani na sobie i swoim cierpieniu, samotni, poranieni i smutni.