Dom Prosper Guéranger OSB

Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49687

Początki praktyki wybijania medalu giną w mrokach dziejów, osnute siedemnastowieczną legendą o mnichach z Metten, którzy na ścianie swego opactwa odkryli znak krzyża w otoczeniu liter, do dziś umieszczanych na medaliku św. Benedykta. Lokalne wiedźmy z bawarskiego Nattrembergu miały twierdzić, że tylko metteńskim mnichom nie mogą zaszkodzić swymi urokami, ale nie wiedzą, dlaczego.