Juliana z Norwich

Wszystko będzie dobrze

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53715

Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie do cna dobrze! – mówił Pan Jezus do angielskiej mistyczki która żyła na przełomie XIV i XV w. Nazwano ją Julianną z Norwich. Doświadczyła kilkunastu wizji Pana Jezusa,