św. Tomasz z Akwinu

Traktat o Trójcy Świętej. Summa teologii, I, q. 27–43

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56075

Prezentowany przekład jest trzecim tłumaczeniem Tomaszowego Traktatu o Trójcy na język polski, przygotowanym specjalnie na potrzeby tego wydania. Poprzednie przekłady ukazały się w 1927 i 1978 roku, jednak z różnych powodów, choćby nadmiernej dosłowności czy nieścisłości terminologicznych, mogą okazać się niesatysfakcjonujące dla współczesnego czytelnika