Andrzej Gbur OCD

Siedem boleści Matki Bożej

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53708

Niniejsza książeczka stanowi zbiór rozważań nt. siedmiu boleści Matki Bożej: proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, zgubienie Jezusa, spotkanie na drodze krzyżowej, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, zdjęcie z krzyża, złożenie do grobu