ks. Marek Dziewiecki

Nie ma sytuacji bez wyjścia

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53516

Nasz Stwórca daje nam obietnicę, że z Nim nigdy nie znajdziemy się w sytuacji beznadziejnej! Dlaczego jednak, pomimo tego, że jesteś w bliskości z Bogiem, możesz doświadczać tego typu sytuacji i przekonania, że już nic się nie da zrobić?