Rzeczywistość. Rozważania o Mszy Świętej

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55497

Wiara jest aktem rozumnym, a rozum działa, gdy otrzyma przesłanki do rozumowania. W tym przypadku wiedzę religijną. Takie poznawanie i rozważanie prawd wiary, przypominanie i przepowiadanie ich w myślach samemu sobie, umacnia w wierze.