Carver Alan Ames

Co jest prawdą?

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56061

Po co nam sakramenty? Czym wiara katolicka różni się od protestanckiej? Jakie znaczenie w życiu wierzącego ma Tradycja?