Papież Franciszek

Adhortacja Querida Amazonia

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53078

Dokument wytycza nowe drogi dla ewangelizacji, troski o środowisko i ubogich. Franciszek ma nadzieję na nowy dynamizm misyjny i potwierdza ważną rolę świeckich we wspólnotach Kościoła.