O. ANDRZEJ A. NAPIÓRKOWSKI OSPPE

Prawdy wiary Kościoła o Maryi

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48666

Do najważniejszych prawd wiary Kościoła katolickiego o Najświętszej Maryi Pannie zaliczamy cztery zasadnicze dogmaty: o macierzyństwie, o dziewictwie, o niepokalanym poczęciu oraz o wniebowzięciu.