ks. Michael Di Gregorio OSA

Święty Mikołaj z Tolentino. Patron dusz czyśćcowych

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=13273

„Radość dla smutnych, pocieszenie dla cierpiących, pokój dla pokłóconych z bliźnimi, pokrzepienie dla zmęczonych codziennym trudem, wsparcie dla biednych oraz kojący balsam dla znajdujących się w więzieniu” – tak opisano kapłaństwo św. Mikołaja z Tolentino