Mitch Stokes

Jak być ateistą. Dlaczego sceptycy bywają często nie dość sceptyczni

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55617

W swojej książce Mitch Stokes stawia czoło poglądom ateistycznym wymierzonym przeciwko chrześcijaństwu.

Szczególną uwagę zwraca jednak na zaletę ateizmu, mianowicie na jego zdeklarowany sceptycyzm. Jak pisze, sceptyczne stanowisko ateistów do niego przemawia, ale – i temu właśnie problemowi Stokes poświęca najwięcej miejsca