Decyzją przełożonych ks. Maciej Szkopiński nasz wikariusz zostaje skierowany na studia, a siostra Katarzyna zostaje przeniesiona na inną placówkę. Dziękujemy ks. Maciejowi za jego zaangażowanie tak w parafii jak i w szkole. Siostrze Katarzynie dziękujemy za jej pracę apostolską w szkole i z dziećmi na terenie parafii między innymi za prowadzenie scholki.

Z dniem 30 czerwca na emaryturę przechodzi również ks. Tadeusz Huk, a od 1 lipca Proboszczem naszej parafii zostanie Ks. Tomasz Tytus Zdeb.