xTadeusz

Ks. prałat Tadeusz Huk

proboszcz

Ks. Tadeusz został mianowanym Proboszczem naszej Parafii w roku 2000. Przed przybyciem do Zalesia Dolnego, przez wiele lat pełnił posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest rekolekcjonistą oraz ojcem duchownym księży Archidiecezji Warszawskiej.

xLeszek2

Ks. kanonik Leszek Włodarczyk

wikariusz

….

 

xPiotr

Ks. Piotr Powałka

wikariusz

Po ukończeniu w 2016 r. Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. Piotr został mianowany wikariuszem naszej Parafii.

Ks. kanonik Józef Dziekoński

rezydent

Rezydent w naszej parafii od 2017 roku