Synod w naszej parafii

Jak może większość z nas już słyszała, ojciec święty Franciszek zwołał w całym Kościele synod. Głównym zadaniem tego synodu jest wypracowanie szerszego sposobu komunikacji wewnątrz Kościoła. Dlatego też do udziału w synodzie papież zaprosił wszystkich wiernych. Tego rodzaju synod ma miejsce po raz pierwszy w historii. Pierwszy etap synodu będzie odbywał się w parafiach całego świata. Każdy z nas jest zachęcany do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Może to przybierać różne formy. W naszej parafii zapraszam osoby zainteresowane udziałem w synodzie na mszę świętą w niedzielę 28 listopda na godzinę 16:00. Swoje opinie będziemy mogli zgłaszać jako wspólnoty parafialne, ale również każdy indywidulanie w swoim imieniu. Nasze postulaty zostaną później zebrane i w łączności z całym dekanatem przekazane do diecezji.

Ponadto, środowiska i osoby, które chciałyby zabrać głos na tym etapie, będą mogły skorzystać ze specjalnej strony internetowej, która została w tym celu uruchomiona przez Archidiecezję Warszawską. Będzie można nawiązać tą drogą kontakt z osobami do tego wyznaczonymi przez biskupa. Adres tej strony jest łatwy do zapamiętania: synod.mkw.pl

Informacje diecezjalne