• Drodzy Parafianie w związku z zaostrzonymi rygorami dotyczącymi ograniczenia ilości osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do naszych wskazań. Aby umożliwić udział we Mszy św. jak największej ilości osób powiększamy w naszej parafii ilość Mszy św. niedzielnych: 7.00, 8.30, 9.20, 10.00, 10.40, 11.30, 13.00, 16.00 i 18.30, Msza św. w sobotę wieczorem będzie sprawowana z formularza niedzielnego. Korzystając z dyspensy starajmy się uczestniczyć we Mszy św. duchowo drogą radiową lub telewizyjną.
  • Od jutra zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, w tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej.
  • Obchodzimy dzisiaj IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Papież pisze, że nasza modlitwa osiąga swój cel wtedy, gdy towarzyszy im służba ubogim. W tym czasie pandemii, który jest dla nas wszystkich wyzwaniem, aby przełamując leki wychodzić naprzeciw drugiemu pamiętajmy, szczególnie w tym dniu, o modlitwie w intencji potrzebujących. Nasz Parafialny Caritas stara się systematycznie nieść pomoc potrzebującym. Dziękujemy naszej Grupie Charytatywnej z ks. Leszkiem i Siostrą Bogusławą i wszystkim parafianom za ofiary dzięki którym możemy pomagać ubogim. Niech modlitwa i uczynki miłosierdzia będą wyrazem naszej ręki wyciągniętej do ubogich.
  • W przyszłą niedzielę – ostatnią miesiąca – dodatkowa Msza św. z udziałem Wspólnot Różańcowych o godz. 16.00 z uwzględnieniem ograniczonej ilości osób.
  • Zachęcamy do zainteresowania prasą religijną. Pomyślmy komu z sąsiedztwa lub rodziny zabrać, jakiś tygodnik. Warto, abyśmy karmili nasze myśli dobrą i pożyteczną lekturą.

W minionym tygodniu odeszły do wieczności: Krystyna Dębska i Danuta Gostkowska; zmarłe polecamy w naszych modlitwach: Wieczny odpoczynek…

Wszystkim, a zwłaszcza chorym, samotnym, opuszczonym życzymy wiele Bożego pokoju, ufności i nadziei pokładanej w Panu Zbawicielu naszym i w Jego i naszej Matce Maryi. Błogosławionego i spokojnego tygodnia wszystkim Gościom i naszym Parafianom.

Pamiętajmy o sobie nawzajem w modlitwie i w niesieniu konkretnej pomocy, zwłaszcza osobom starszym i chorym