• Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.  Nieszpory żałobne wokół kościoła połączone z czytaniem wypominków  o godz. 17.00. Pragniemy poinformować, że w ubiegłym tygodniu kościół nasz został poddany ozonowaniu, co dodatkowo daje nam większe poczucie bezpieczeństwa.
  • Praktykę zyskiwania odpustów zupeł­nych za zmarłych w pierwszych ośmiu dniach listopada też możemy w tym roku odprawić inaczej. Stolica Apostolska po­stanowiła, że można będzie uzyskiwać te odpusty przez cały listopad w dowolnie wybranych ośmiu dniach. Kto nie może, nie musi nawet chodzić na cmentarz. Wy­starczy, że będzie jednoczył się duchowo z tymi, którzy nabożnie tego dnia cmen­tarze nawiedzają. W zwykłych warunkach, jak stan łaski uświęcającej i Komunia święta, zaszły takie zmiany, że wystarczy szczere postanowienie wyspowiadania się i przyjęcia Komunii świętej przy najbliż­szej możliwości. Obowiązek wyznania wia­ry, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i za zmarłych oraz zerwanie z przywiąza­niem do jakiegokolwiek grzechu pozosta­ją bez zmian.
  • Niezależnie od tego warto pamiętać, że codziennie możemy zyskiwać odpust zupełny za półgodzinne nabożne czytanie Pisma Świętego z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną albo odmówienie w całości (bez przerwy) jednej części ró­żańca – pięć tajemnic – w rodzinie lub in­nej pobożnej wspólnocie, połączone z roz­myślaniem nad rozważanymi tajemnicami. Niech to będzie zachętą do rodzinnego różańca. Naprawdę warto! Bo odpust to ratunek przed czyśćcem, szczególnie ważny dla tych, którzy pojednali się z Bogiem, ale nie są w stanie w pełni zadośćuczynić za swoje grzechy.
  • Przyjmujemy na wypominki. Msza św. zbiorowa za zmarłych zgłoszonych w wypominkach miesięcznych w dni powszednie o godz. 8. 00  a w niedziele o godz. 8.30. Modlitewne czytanie imion zmarłych rozpoczynamy 15 minut przed  Mszą św.
  • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – modlitwa w intencji kapłanów – Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus – podczas nabożeństwa różańcowego, I piątek dodatkowa Msza św. o godz. 15.00, spowiedź od godz. 14.45. W sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 17.30..
  • Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Parafiankom i Parafianom, którzy w wczoraj (w sobotę) wysprzątali kościół wewnątrz i wokół kościoła. Dziękujemy za taką inicjatywę, która świadczy o tym, że czujemy się odpowiedzialni za nasz kościół parafialny.
  • Zachęcamy do nabywania prasy religijnej. W tych dniach kiedy jesteśmy – racji pandemii –  zmuszeni przebywać w domu warto napełniać nasze głowy i serca lekturą dobrych tekstów. Wszystkie tygodniki podejmują temat dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych i jutrzejszego dnia zmarłych. Pomyślcie o swoich sąsiadach i znajomych, zabierzcie dodatkowo jakiś tygodnik i przekażcie im, aby mogli skorzystać z ich lektury.

W minionym tygodniu odeszły do wieczności śp. Czesława Turkowska i  Krystyna Gielecińska , zmarłe ogarniamy naszą modlitwą: Wieczny odpoczynek

 

Na dzisiejszy dzień i zbliżający się tydzień życzymy wiele Bożego pokoju i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na przeżycie tego trudnego czasu