Kochani Parafianie

Drodzy Siostry i Bracia

Wszyscy przeżywamy trudny czas zmagania z zagrożeniem wirusem COVID –19

Osobiście doświadczyliśmy tej choroby wszyscy Księża i Siostry. Dlatego nasz kościół przez dwa minione tygodnie był zamknięty. Smutny to obraz zamkniętego kościoła, w którym jest źródło naszego duchowego życia Najświętszy Sakrament.

Pragniemy wyrazić słowa serdecznego podziękowania Wszystkim, którzy w tym czasie wspierali nas modlitwą i na różny sposób wyrażali swoją życzliwość i solidarność. Jesteśmy Wam głęboko wdzięczni (Siostry i Księża) i naszą modlitwą będziemy starali się odpowiedzieć za Wasz dar modlitwy, solidarności i duchowej z nami łączności.

Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną na dzisiaj to ks. Leszek i Maciej są już po kwarantannie i jutro będą odprawiać w naszym kościele Msze św. według porządku niedzielnego z tym, że nie będzie Mszy św. o 16.00. W naszym kościele może uczestniczyć 35 osób i prosimy to uwzględnić. Natomiast prosimy, aby starsze osoby pozostały w domu. Zagrożenie jest bardzo poważne. Starajmy się zachowywać wszystkie rygory sanitarne i bądźmy wrażliwi i odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Łączymy się w modlitwie i wspieramy duchowo wszystkich cierpiących, szczególnie dotkniętych tym wirusem.

Zachęcam do korzystania z radia i telewizji i w ten sposób umacniać się duchowo. Pamiętajmy, że nasze zawierzenie jest w Bogu, powierzenie się opiece naszej Patronki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i bardziej gorliwa modlitwa niech nas umacniają na te trudne dni.

Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie i pozostajemy w duchowej jedności.

 

Proboszcz z Całym Zespołem

 

  • Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:

– Za zgodą Stolicy Apostolskiej przez cały miesiąc listopad

– nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.
Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu czyli:

a. Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
b. Komunia święta.
c. Modlitwa w intencji jaką wyznacza Ojciec św. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
d. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba się zastanawiać, czy ten warunek spełniony, czy nie. To Bóg wie. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu.

  • Na wypominki możemy składać do koszyczka obok prasy religijnej.
  • Zachęcamy do zainteresowania prasą religijną – warto czytać, by napełniać głowę i serce dobrymi tekstami.

Wszystkim naszym gościom i parafianom życzymy błogosławionego tygodnia pod opieką Matki Bożej.