• Dodatkowa Msza św. dzisiaj o godz. 16.00 z udziałem Wspólnot Różańcowych.
 • W najbiższy piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę z jednym wyjątkiem nie będzie Mszy św. o godz. 13.00. Nieszpory żałobne wokół kościoła połączone z czytaniem wypominków o godz. 17.30.
 • Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
  – Od południa Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”.
  – Od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.
  Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu czyli:
  a. Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
  b. Komunia święta.
  c. Modlitwa w intencji jaką wyznacza Ojciec św. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
  d. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba się zastanawiać, czy ten warunek spełniony, czy nie. To Bóg wie. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu.
 • W najbliższy czwartek 31 października w przededniu uroczystość Wszystkich Świętych odbędzie się w naszym kościele modlitewne czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych. Wspólna modlitwa ukazująca piękno powołania do świętości. Zapraszamy do udziału wszystkich naszych parafian, niech to czuwanie będzie wyrazem naszej wiary, oraz pomocą do rozbudzenie gorliwości w zdobywaniu świętości pośród codziennego życia. Rozpoczniemy nasza modlitwę po Mszy  wieczornej ok. godz. 19.00.
 • Przyjmujemy na wypominki w zakrystii i w ciągu tygodnia w kancelarii parafialnej. Msza św. zbiorowa za zmarłych zgłoszonych w wypominkach miesięcznych odprawiana jest w dni powszednie o godz. 8. 00 a w niedziele o godz. 8.30. Modlitewne czytanie imion zmarłych rozpoczynamy 15 minut przed Mszą św.
 • W tym miesiącu z tej racji, że pierwszy piątek wypada w uroczystość Wszystkich Świętych chorych odwiedzimy w piątek  8 listopada. Pierwsza sobota – modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 17.30.
 • Za tydzień 3 listopada rodziców i dzieci, które w tym roku przystępują do I Komunii św. zapraszamy na Mszę św. o godz. 13.00. Dzieci otrzymają książeczki do nabożeństwa.
 • Prasa religijna do nabycia. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta z filmem o objawieniach w Lourdes. Jest nowy numer dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.

Na dzisiejszy dzień i zbliżający się tydzień życzymy wiele Bożego pokoju i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.