• Dzisiaj dodatkowa Msza św. z udziałem Wspólnot Różańcowych o godz. 16.00.
 • Dzisiaj w naszej parafii przypada kolejna rocznica konsekracji świątyni. Pragniemy Bogu składać dziękczynienie za budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła. Będziemy też prosić o błogosławieństwo Boże dla wszystkich przybywających do naszej świątyni by się modlić i składać Bogu chwalę
 • W czwartek 1 września przypada 83 rocznica wybuchu II wojny światowej.  Modlimy się w intencji poległych w latach 1939 – 1945. Msza św. w intencji poległych podczas wojny zostanie odprawiona w naszym kościele  o g. 18.30.
 • W tym dniu rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Przed pójściem do szkoły spotykamy się w kościele na Mszy św.:
  Szkoła Podstawowa:
  klasy IV – VIII godz. 7.00,
  klasy I – III godz. 9.00;
  przez wspólne uczestnictwo we Mszy św. będziemy się modlić o błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny.

  Uczniów  ze szkół średnich:
  zapraszamy do kościoła na Mszę św. wieczorną 18.30 (spowiedź od godz. 17.30)
  Przypominamy, że katecheza w szkole ma prowadzić do czynnego udziału dzieci i młodzieży w życiu religijnym Kościoła. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i przystępowanie do sakramentów świętych winny stanowić główną troskę rodziców w wychowaniu religijnym swoich dzieci. Bardzo liczymy na ścisłą współpracę rodziców z duszpasterstwem w naszej parafii.
 • W tym tygodniu przypada:
  – I czwartek miesiąca spotkanie Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus o godz. 18.00.
  – I piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz. 15.00, spowiedź 15 minut wcześniej
  .
  – w sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 17.30 w kaplicy.
 • Możemy dzisiaj wesprzeć materialnie pracę apostolską ks. Bogusława Modrzejewskiego na Białorusi. Ks. Bogusław od 25 lat pracuje na Białorusi w parafii Świr a podczas wakacji pomaga w duszpasterstwie w naszej parafii.
 • Zachęcamy do zainteresowania prasą religijną

W  tygodniu odeszli do wieczności: Herbert Cichoń i Zofia Czapska, zmarłych polecamy naszym modlitwom: Wieczny odpoczynek

Na dzień dzisiejszy i nowy tydzień życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.