• W tym tygodniu obchodzimy jutro wspomnienie: jutro wspomnienie  św. Joachima i Anny, dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom, których ogarniamy naszą modlitwą, w czwartek św. Marty, w sobotę św. Ignacego z Loyoli.
  • Podziękowanie od księży Trynitarzy: Na ręce Księdza Proboszcza składam serdecznie podziękowanie dla całej Parafii za możliwość zaprezentowania książki pt. Odcienie milczenia. Modlitwa z prześladowanymi chrześcijanami, a także za złożone przy tej okazji ofiary na rzecz naszych prześladowanych braci w wierze. Dzięki hojności parafian udało się zebrać 4400 zł. Suma ta zostanie w całości przekazana na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku za pośrednictwem Międzynarodowej Solidarności Trynitarskiej (Solidaridad Internacional Trinitaria, SIT) -organu powołanego do istnienia przez nadzwyczajną kapitułę generalną zakonu trynitarzy w 1999 roku, którego celem jest pomoc prześladowanym, dyskryminowanym, wykluczonym lub zniewalanym z powodu wiary w Chrystusa, wierności Kościołowi, wartościom ewangelicznym lub własnemu sumieniu. Obecnie w ramach projektu pt. „Samotność w Bartali” gromadzimy środki na remont domu ubogiej, chorej wdowy i jej syna, którzy przetrwali niewolę w okresie panowania dżihadystów na nizinie Niniwy i cudem uniknęli śmierci z ich rąk. Projekt ten wpisuje się w działania mające na celu poprawę życia chrześcijańskich rodzin w Iraku. W imieniu naszej wspólnoty oraz wszystkich, którzy skorzystają ze wsparcia Parafii, jeszcze raz wyrażam wdzięczność za wrażliwość na los prześladowanych chrześcijan oraz zapewniam o naszej modlitwie.
  • Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone przed tygodniem w ramach akcji MIVA, na zakup środków transportu dla misjonarzy. Złożyliśmy na ten cel 5 tysięcy złotych. W imieniu misjonarzu Bóg zapłać
  • Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu: W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu ludzkich dramatów wywołanych gwałtownymi burzami i powodziami, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Wiele rodzin straciło dobytek całego życia, a media donoszą o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach zaginionych, zwłaszcza w Niemczech. Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Błagajmy Boga o nadzieję, dla tych, którzy ucierpieli oraz o ducha solidarności, troski i współodpowiedzialności dla wszystkich ludzi dobrej woli, mogących przyjść z pomocą poszkodowanym– Na miarę naszych możliwości i hojności serca ofiary na ten cel można złożyć do puszki przy prasie katolickiej.
  • Zachęcamy do zainteresowania się nowymi tygodnikami i miesięcznikami religijnymi.

W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Zbigniew Seliga, Zofia Łuka i Wiesława Kaczmarczyk; zmarłych polecamy w naszych modlitwach: Wieczny odpoczynek…

 

Wszystkim naszym gościom i parafianom życzymy błogosławionego tygodnia i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.