• Obchodzimy dzisiaj Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku, jest to dzień poświęcony osobom które swoje życie poświęciły Panu Bogu a „konsekracja” to szczególne oddanie się człowieka na służbę Bogu poprzez złożenie ślubów w zakonie, instytucie życia konsekrowanego bądź instytucie świeckim. Dziękujemy Bogu za wszystkich zakonników i zakonnice osoby, które zdecydowały się pójść drogą życia konsekrowanego a w sposób szczególny za  Siostry Pasjonistki i za Siostry Pasterzanki mieszkające na terenie parafii. W intencji Sióstr zostanie odprawiona Msza św. w naszej parafii dzisiaj o godz. 13.00.
  • 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy XXVIII Światowy Dzień Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II. Hasłem tegorocznego Dnia Chorego są słowa: słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28). „….Słowa te są wyrazem  solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. W Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus …. oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc..”(z listu ojca św. Franciszka na dzień Chorego).
  • W naszej parafii  spotkanie z osobami chorymi i starszymi organizujemy w sobotę 8 lutego. Początek o godz. 10.00. Po  modlitwie i Mszy św. w kościele wspólne świętowanie w salce w plebanii. Zapraszamy wszystkie osoby starsze i chore, o ile stan zdrowia będzie pozwalał, do udziału w tej uroczystości. Zaproszenia można zabrać ze stolika po prawej stronie wychodząc z kościoła. Prośba do osób z najbliższego otoczenia, także sąsiadów o umożliwienie dotarcia do kościoła tym, którzy chcieliby wziąć udział we wspólnym świętowaniu.
  • Przypominamy, że rozpoczynamy nowy cykl przygotowań do sakramentu małżeństwa – kurs przedmałżeński – dzisiaj pierwsze spotkanie za tydzień 9 lutego o godz. 17. 00 w salce w plebanii.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Władysław Wilk i Andrzej Zabiżewski zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek….

Na dzisiejszy dzień i zbliżający się tydzień życzymy wiele Bożego pokoju i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.