Drogie Siostry i Drodzy Bracia, Kochani Parafianie,

Mieliśmy dzisiaj rozpocząć wielkopostne rekolekcje. Miały nas one przygotować do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tymczasem rekolekcji nie będzie, ale my czas na nie przewidywany możemy poświęcić na refleksję.

To co przeżywamy obecnie z powodu epidemii koronawirusa wzywa nas wszystkich do postawienia sobie wielu rekolekcyjnych pytań. Nasuwają się w sposób naturalny pytania o sens życia, o jakość naszej ludzkiej kondycji, o nasze życiowe priorytety, o to za czym tak na co dzień uganiamy się zapominając niekiedy o tym czemu to wszystko ma służyć. Mogą się nasunąć pytania o nasze życie rodzinne i małżeńskie. I wiele innych pytań, które każdy może odkryć w głębi  swego serca, jeżeli tylko zechce. Przypomnijmy sobie słowa św. Pawła ze środy popielcowej: Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Prawdopodobnie nikt z nas nie przewidywał, że przyjdzie nam żyć w czasie pandemii. Pomimo, że sytuacji takiej nie pragnęliśmy, to jednak czas nam dany pozostaje czasem zbawiennym. Dlatego prosimy wykorzystajcie ten okres jak najowocniej do przemyślenia swego życia osobistego i rodzinnego. Pomyślmy o naszej wierze. Tak naprawdę to wszystko co obecnie przeżywamy, może się stać dla nas upragnionym czasem łaski, gdy Bóg i jego nauka, zajmą w naszym życiu ważniejsze niż dotychczas miejsce.

Obecny czas zagrożenia budzi u wielu z nas uzasadniony niepokój i lęk. Trzeba nam jednak spojrzeć na to co obecnie przeżywamy oczyma wiary. Trzeba nam zaufać naszemu Zbawicielowi i Jemu powierzać nasz los. On jest Panem życia i śmierci. Trzeba nam na nowo odkrywać Jego obecność w naszym życiu. Najważniejsze jest, aby bardziej zbliżyć się do Jezusa i w jedności z Nim, w mocy jego Ducha Świętego przeżywać każdą chwilę naszego życia.

 

Wiemy dobrze, że trzeba się zastosować do zaleceń wydanych przez władze świeckie i kościelne. Pozostaje w mocy zarządzenie, że zgromadzenie nie może liczyć więcej niż 50 osób. Dlatego, tak jak w ubiegłą niedzielę, będziemy w naszym kościele odprawiać dodatkowo trzy Msze św. o godz. 9.20, 10.40 i 16.00, pozostałe według porządku niedzielnego: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.30.

Przypominam, że wszystkich nas obejmuje dyspensa od uczestnictwa w Mszy św. Niedzielnej. Jeśli skorzystamy z dyspensy postarajmy się w gronie rodzinnym uczestniczyć aktywnie w Eucharystii za pośrednictwem radia lub telewizji. To znaczy odpowiadając kapłanowi, wstając i przyklękając w przewidzianych miejscach. A w trakcie Komunii przyjmijmy Jezusa duchowo.

Może dla niektórych z nas niemożliwość bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św. jest bolesnym i trudnym doświadczeniem. Może bardziej uświadomiliśmy sobie jak ważna w naszym życiu duchowym jest komunia św. Być może dla wielu innych będzie to okazja by pomyśleć, o tym że nie warto z byle powodu zaniedbywać lub rezygnować z tego świętego Chleba, który daje nam siłę i przygotowuje na życie wieczne.

Pragnę zachęcić również, abyśmy sięgali do Pisma św., które powinno być dla nas także pokarmem. Czytane z wiarą, że jest w nim moc Ducha Świętego będzie nas wewnętrznie umacniać. Może dzięki rozważaniu Słów naszego Zbawiciela będziemy lepiej rozumieć i przeżywać chwilę obecną.  Postarajmy się na  ile to będzie możliwe podjąć lekturę Pisma św. wspólnie z domownikami.

W kaplicy naszego kościoła ma miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Starajmy się trwać przed obliczem Jezusa i zanosić nasze błagalne prośby, by nas przeprowadził przez ten trudny czas. Od 19 marca podjęliśmy modlitwy za dotkniętych i zagrożonych pandemią za wstawiennictwem św. Józefa Oblubieńca i Opiekuna Pana Jezusa.

Módlmy się za siebie nawzajem, by Jezus udzielił każdemu tych łask jakich w tym czasie najbardziej każdy z nas potrzebuje.

Postarajmy się przeżywać rekolekcje za pośrednictwem internetu.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi: od wtorku przez cały dzień. Kapłan będzie do dyspozycji w kaplicy, można podejść i poprosić o spowiedź.

  • Gorzkie Żale dziś o godz. 17.45. Droga krzyżowa w piątek dla dorosłych ok. godz. 19.00 po Mszy św. wieczornej z uwzględnieniem ograniczonej ilości uczestników do 50 osób.
  • W najbliższą środę  25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w tym dniu Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia, który został ustanowiony przez Episkopat Polski, by budzić wrażliwość sumienia na poszanowanie życia.
  • Grupa Charytatywna rozprowadza świece na stół wielkanocny. Nabywając je wspieramy różne dzieła miłosierdzia.
  • Za tydzień – ostatnia niedziela miesiąca – dodatkowa Msza św. z udziałem Wspólnot Różańcowych o godz. 16.00.
  • Zachęcamy do zainteresowania prasą religijną.

Życzymy Wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na dzień dzisiejszy i zbliżający się tydzień.