1. Miłosierdziem budujemy Kościół Boży (Kardynał Stefan Wyszyński). Dzisiaj obchodzimy… „Święto Miłosierdzia Bożego jest to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy…”.
    Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność naszego parafialnego Caritasu i wszystkim naszym parafianom, którzy systematycznie włączają się  materialnie w pomoc dla najbardziej potrzebującym  z naszej parafii.
  2. Przypominamy, że racji na ograniczoną ilość osób uczestniczących w Mszy św. niedzielnej nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego i duchowe przyjęcie komunii św.
  3. Ze względu na najnowsze wytyczne Służb Państwowych oraz naszej Kurii Diecezjalnej, informujemy, że od PONIEDZIAŁKU, 20 kwietnia, podczas Mszy św. i innych obrzędów sprawowanych w naszym kościele (czyli: chrztów, pogrzebów, ślubów, nabożeństw) może przebywać równocześnie do 50 osób (biorąc pod uwagę metraż naszej świątyni). Osoby te powinny zachować bezpieczną odległość między sobą – 2 metry oraz posiadać zakrytą twarz (według przepisów ogólnych). Są to restrykcje niezależne od nas, które będą funkcjonować do odwołania!
    Zasłaniać usta i nos powinni więc wszyscy wierni, którzy są w kościele zebrani na liturgii, oraz na modlitwie osobistej, oprócz celebransa sprawującego Mszę św. Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii świętej w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski. Należy pamiętać również, że zaleca się, przyjmować Komunię św. na rękę.
  4. Dzisiaj porządek Mszy św. Jak w ubiegłą niedzielę; dodatkowe o godz. 9.20, 10.40 i dzisiaj wyjątkowo o 15.00 a nie o o16.00. Zachęcamy do wspólnej rodzinnej modlitwy zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdziaw „godzinie łaski – godzinie miłosierdzia” o 15:00. Z tą praktyką związana jest możliwość otrzymania odpustu zupełnego (pod powszechnie obowiązującymi warunkami).
  5. CZWARTEK, 23 kwietnia, Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski; SOBOTA, 25 kwietnia, Święto św. Marka Ewangelisty.

W minionym tygodniu odeszły do wieczności śp. Bożena Hamkała i Renata Garczyńska; zmarłe polecamy w naszych modlitwach: Wieczny odpoczynek…

 

Na dzisiejszy dzień i zbliżający się tydzień naszym Parafianom i Gościom życzymy wiele Bożego pokoju i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.