Czytania na czwartek, 1 lutego 2024

Czwartek IV tydzień zwykły(1 Krl 2, 1-4. 10-12)Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: „Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarząd…

Czytania na sobotę, 5 sierpnia 2023

Sobota XVII tydzień zwykły(Kpł 25, 1. 8-17)Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiąteg…

Czytania na piątek, 4 sierpnia 2023

Piątek XVII tydzień zwykły(Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37)Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: „Oto czasy święte dla Pana, zwołania święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zm…

Czytania na czwartek, 3 sierpnia 2023

Czwartek XVII tydzień zwykły(Wj 40, 16-21. 34-38)Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki …

Czytania na czwartek, 3 sierpnia 2023

Czwartek XVII tydzień zwykły(Wj 40, 16-21. 34-38)Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki …

Czytania na środę, 2 sierpnia 2023

Środa XVII tydzień zwykły(Wj 34, 29-35)Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że s…

Czytania na wtorek, 1 sierpnia 2023

Wtorek XVII tydzień zwykły(Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28)Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do na…

Czytania na wtorek, 1 sierpnia 2023

Wtorek XVII tydzień zwykły(Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28)Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do na…

Czytania na poniedziałek, 31 lipca 2023

Poniedziałek XVII tydzień zwykły(Wj 32, 15-24. 30-34)Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było …

Czytania na niedzielę, 30 lipca 2023

XVII niedziela zwykła(1 Krl 3,5.7-12)W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody….