Czytania na piątek, 15 stycznia 2021

Piątek I tygodnia okresu zwykłego(Hbr 4, 1-5. 11)Bracia: Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i my otrzymaliśmy dobrą nowinę, tak jak i tamci, lecz tamtym sło…

Czytania na czwartek, 14 stycznia 2021

Czwartek I tygodnia okresu zwykłego(Hbr 3, 7-14)Bracia: Postępujcie, jak mówi Duch Święty: „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na …

Czytania na środę, 13 stycznia 2021

Środa I tygodnia okresu zwykłego(Hbr 2, 14-18)Ponieważ dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwoln…

Czytania na wtorek, 12 stycznia 2021

Wtorek I tygodnia okresu zwykłego(Hbr 2, 5-12)Nie aniołom Bóg poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś potwierdził uroczyście, mówiąc: „Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; mało co mniejs…

Czytania na niedzielę, 10 stycznia 2021

Święto Chrztu Pańskiego(Iz 55, 1-11)Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co…

Czytania na sobotę, 9 stycznia 2021

II Tydzień po Narodzeniu Pańskim(1 J 4,11-18)Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że…

Czytania na piątek, 8 stycznia 2021

II Tydzień po Narodzeniu Pańskim(1 J 4,7-10)Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że…

Czytania na czwartek, 7 stycznia 2021

II Tydzień po Narodzeniu Pańskim(1 J 3,22-4,6)Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania I czynimy to, co się Jemu podoba. A przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystu…

Czytania na środę, 6 stycznia 2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego(Iz 60,1-6)Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą …