Czytania na piątek, 16 kwietnia 2021

Piątek drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 5, 34-42)Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud,kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie: „Mężowie izraelscy –przemówił do nich – zastanówcie się do…

Czytania na czwartek, 15 kwietnia 2021

Czwartek drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 5,27-33)Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i ch…

Czytania na środę, 14 kwietnia 2021

Środa drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 5,17-26)Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więz…

Czytania na wtorek, 13 kwietnia 2021

Wtorek drugiego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 4,32-37)Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa…

Czytania na niedzielę, 11 kwietnia 2021

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego(Dz 4, 32-35)Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwst…

Czytania na sobotę, 10 kwietnia 2021

Sobota w oktawie Wielkanocy(Dz 4,13-21)Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdr…

Czytania na piątek, 9 kwietnia 2021

Piątek w oktawie Wielkanocy(Dz 4,1-12)Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali …

Czytania na czwartek, 8 kwietnia 2021

Czwartek w oktawie Wielkanocy(Dz 3, 11-26)Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: „Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu…

Czytania na środę, 7 kwietnia 2021

Środa w oktawie Wielkanocy(Dz 3,1-10)Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do św…