Czytania na środę, 31 maja 2023

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny(So 3, 14-18)Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośr…

Czytania na wtorek, 30 maja 2023

Wtorek VIII tydzień zwykły(Syr 35, 1-12)Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne. Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwiel…

Czytania na poniedziałek, 29 maja 2023

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła(Rdz 3,9-15.20)Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłe…

Czytania na niedzielę, 28 maja 2023

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego(Dz 2, 1-11)Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. U…

Czytania na sobotę, 27 maja 2023

Sobota siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 28,16-20.30-31)Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił …

Czytania na piątek, 26 maja 2023

Piątek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 25,13-21)Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział: „Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowiek…

Czytania na czwartek, 25 maja 2023

Czwartek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 22,30;23,6-11)W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc się dowiedzieć dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawł…

Czytania na środę, 24 maja 2023

Środa siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 20,28-38)Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: „Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył wła…

Czytania na wtorek, 23 maja 2023

Wtorek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 20,17-27)Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: „Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem…

Czytania na poniedziałek, 22 maja 2023

Poniedziałek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 19,1-8)Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście w…