Czytania na piątek, 19 sierpnia 2022

Piątek XX tydzień zwykły(Ez 37, 1-14)Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. B…

Czytania na czwartek, 18 sierpnia 2022

Czwartek XX tydzień zwykły(Ez 36, 23-28)Tak mówi Pan: „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami….

Czytania na czwartek, 18 sierpnia 2022

Czwartek XX tydzień zwykły(Ez 36, 23-28)Tak mówi Pan: „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami….

Czytania na środę, 17 sierpnia 2022

Środa XX tydzień zwykły(Ez 34, 1-11)Pan skierował do mnie te słowa: „Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść ow…

Czytania na wtorek, 16 sierpnia 2022

Wtorek XX tydzień zwykły(Ez 28, 1-10)Pan skierował do mnie te słowa: „Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz – a prze…

Czytania na wtorek, 16 sierpnia 2022

Wtorek XX tydzień zwykły(Ez 28, 1-10)Pan skierował do mnie te słowa: „Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz – a prze…

Czytania na niedzielę, 14 sierpnia 2022

XX Niedziela zwykła(Jr 38, 4-6. 8-10)W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: „Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce cał…

Czytania na sobotę, 13 sierpnia 2022

Sobota XIX tydzień zwykły(Ez 18, 1-10. 13b. 30-32)Pan skierował do mnie te słowa: „Z jakiego powodu powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi izraelskiej: „Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom?” Na moje życie – mówi Pan Bóg. Nie b…