Jakie tajemnice zostały zakryte przed mądrymi i roztropnymi, a objawione prostaczkom? To tajemnice tego, kim jest Ojciec dla Syna. Człowiek uważający siebie za mądrego i roztropnego, polega tylko na sobie, wszystko sam wie najlepiej. Nigdy nie poczuje się synem i nie pokocha Ojca, ponieważ Go nie potrzebuje; tajemnica Boga jest przed nim zakryta. Tymczasem człowiek prosty i słaby czuje ogromną potrzebę więzi z Ojcem. Tylko w Jego miłości może się rozwinąć i przezwyciężyć swoją słabość. Odkryje tajemnicę Boga na tyle, na ile miłość do Ojca stanie się jego radością, siłą rozwoju, nadzieją.

Ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 12