Pytania o życie wieczne niejednokrotnie wywołują w nas niepokój. Prosimy wówczas Pana, aby wskazał nam właściwą drogę. On przypomina nam Dekalog, a następnie patrząc na nas z miłością wskazuje, że źródłem wielu naszych problemów, odejść od Boga są nasze przywiązania i poleganie wyłącznie na sobie. Stańmy w przestrzeni miłującego spojrzenia Jezusa i pozwólmy, by ono odsłoniło przed nami prawdę o nas samych, o naszych niepokojach, smutku i egoizmie. Powierzając Panu to wszystko, odnajdziemy drogę do życia wiecznego, bo u Boga wszystko jest możliwe.

Łukasz Kleczka SDS, „Oremus” luty 2001, s. 104