Bóg jest Święty. On mieszka w światłości niedostępnej… Król wieków, nieśmiertelny, niewidzialny, jedyny Bóg… Wszystko, co jest i co żyje, ma wielbić Pana i Boga naszego. On jest po trzykroć Święty, Wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. Całe odnowione stworzenie, będzie przeniknięte Jego chwałą, a my będziemy żywym uwielbieniem chwały Jego Majestatu. Nadchodzi wielka Paruzja i Pan, Bóg nasz będzie na wieki odbierał chwałę i cześć, i moc, ponieważ On stworzył wszystko, i z Jego woli zostało to stworzone i zaistniało.