Codziennie odmawiamy „Ojcze nasz”, błagając o odpuszczenie grzechów, „które niepokoją nasze sumienia”. Czy jednak mamy świadomość, że prosimy Boga o tzw. rozgrzeszenie warunkowe? Otrzymujemy je, gdy sami jesteśmy gotowi wybaczyć naszym bliźnim. Prośmy dziś Boga o zrozumienie, że przebaczając innym, nie tylko niczego nie tracimy, ale także sami zyskujemy pewność, że On odpuszcza nam nasze winy.

ks. Adam Bednarczyk, „Oremus” październik 2001, s. 44