Wobec zalewu zła ogarnia nas czasami bezradność. Tymczasem zdecydowana postawa jednego człowieka – proroka Eliasza, który nie oglądając się na innych, postanowił służyć Bogu – wyrywa z bierności cały lud izraelski. Jezus obiecuje dziś także nam, że ten, kto zdecyduje się wypełniać Boże przykazania, również te najmniej popularne – nie pozostanie bez nagrody. Być może już tu, na ziemi, a na pewno w przyszłym życiu będzie cieszyć się szczęściem tych, którzy dzięki jego świadectwu zawołali: „Naprawdę Pan jest Bogiem!”.

Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 36