Pełen godności starzec Symeon umie połączyć radość z nadchodzącego zbawienia z jasną oceną walki ze złem, jaką Jezus będzie musiał stoczyć swoim życiem i męką na krzyżu. W postawie Symeona nie ma cienia naiwności. Jest tylko głębokie przekonanie, że Bóg zwycięży zło tą tajemniczą bronią, która jest potężniejsza niż wszelkie siły oparte na przemocy.

Ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 115