Bóg przyjmuje chwałę z serc uniżonych, pokornych i prostych. Bóg mówi: nie szukaj siebie, szukaj Mnie. Im bardziej służymy innym, tym mniej szukamy siebie i tym więcej mamy ducha Tego, który powiedział: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie na okup za wielu. Mamy żyć nauką Jezusa i ukrywać siebie w łasce Pana, bo bez Niego nic nie możemy uczynić. Jeżeli czynimy dobro w ukryciu, Ojciec nasz, który widzi w ukryciu, odpłaci nam. Nasze dobre uczynki mają być widoczne tylko po to, aby ludzie widząc je, chwalili naszego Ojca, który jest w niebie.