Wszystko, co ziemskie i zniszczalne przeminie i nastanie to, co niebiańskie i niezniszczalne. W niebie będziemy równi aniołom, nie umrzemy na wieki jako synowie Boży i uczestnicy zmartwychwstania do nowego życia. Tak będzie z tymi, którzy okażą się godnymi nieba ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Każdy, kto narodził się po raz drugi z Ducha, nie umrze na wieki po raz drugi. Bóg jest Bogiem życia i zmartwychwstania. W Nim i dla Niego żyjemy w Chrystusie Jezusie.
Marek Ristau