Usprawiedliwieni z wiary w Jezusa, jesteśmy sprawiedliwi, tak jak On jest sprawiedliwy. Jako sprawiedliwi w Nim, możemy postępować sprawiedliwie, możemy nie grzeszyć, gdyż trwa w nas nasienie Boże. Tak jest z każdym, kto narodził się z Boga. Kto postępuje niesprawiedliwie i nie miłuje innych, nie jest z Boga, lecz nadal pozostaje pod władzą diabła.
Marek Ristau