Niech się nie trwoży serce wasze w tychprostych słowach Chrystus nas uspokaja i zapewnia, że jest dla nasprzygotowane miejsce w domu Ojca. Jednocześnie mówi o sobie, żejest naszą drogą, prawdą i życiem, już teraz, pośród tegowszystkiego, czym na co dzień żyjemy. To tu mamy Go szukać, to tu jestobecny. Obietnica wiecznego życia w żadnym stopniu nie jestpretekstem do ucieczki od rzeczywistości doczesnej, w którejzostaliśmy postawieni.

Marek Rojszyk OP, „Oremus” Okres Wielkanocny2006, s. 108