Pan wybiera i powołuje, Pan namaszcza Duchem Świętym i mocą, abyśmy rozgłaszali Ewangelię, która jest mocą Bożą zbawiającą każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Dzięki Ewangelii staliśmy się uczestnikami Boskiej natury, wolni od zepsucia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Ewangelia dała nam nowe życie, nową mentalność i szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jezus głosił Ewangelię Bożą i Królestwo Niebieskie i obiecał, że jeśli za Nim pójdziemy, On sprawi, że staniemy się rybakami ludzi, wzywającymi do nawrócenia i wiary w Ewangelię.