Niewiele wiemy św. Florianie. Żył w III wieku, był rzymskim żołnierzem. Zapisał się w pamięci Kościoła przede wszystkim jako żołnierz Chrystusa, który nie kłaniał się bożkom, lecz pozostał wierny swemu Panu, aż do męczeńskiej śmierci. Wierność Bogu i sobie, do końca oto na czym polega prawdziwe męstwo, odwaga i honor.

Marek Rojszyk OP, „Oremus” kwiecień/maj 2006, s. 74-75