„Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Jest to w gruncie rzeczy pytanie o miłość. To ona wyznacza granice między tym, co dobrze jest czynić, a tym, co do dobra nie prowadzi. Między działaniem życiodajnym, a tym, które sieje zniszczenie i śmierć. Jezus nie pokazuje palcem, który przepis w danej sytuacji należy zastosować. Gdy nie wiemy, co czynić, On pyta nas o miłość, a odpowiedź znajdziemy we własnym sercu.

Hanna Ożdżyńska i Bogna Paszkiewicz, „Oremus” październik 2009, s. 138