Każdy grzech, będ±c wyborem zła, powoduje konsekwencje w naszym życiu. Tak± wła¶nie konsekwencj± było dla Izraelitów zdobycie Jerozolimy przez króla Nabuchodonozora i tzw. niewola babilońska. Nie jeste¶my jednak skazani na wieczne ponoszenie skutków naszych błędnych decyzji. W Eucharystii staje przed nami Jezus, który z miło¶ci wzi±ł na siebie nasze grzechy, umieraj±c na krzyżu. Przychodz±c do Niego z całym swoim życiowym bagażem, wyznajmy Mu wraz z trędowatym: „Panie, je¶li chcesz, możesz mnie oczy¶cić”.

Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 109