Jezus powiedział, że nie my Go wybraliśmy, ale On nas wybrał i przeznaczył, abyśmy owoc przynosili. Tak też wybrał i powołał apostołów, aby z Nim byli, stale Mu towarzyszyli oraz głosili Jego naukę – uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc, i wypędzając demony, bo Jezus dał im taką władzę i moc… Pan obiecał, że wszyscy którzy uwierzą w Niego, będą czynić to samo, co On czyni.
Marek Ristau