Szaweł, który zwalczał chrześcijan, powalony na ziemię pod Damaszkiem, słyszy pytanie Jezusa: „Dlaczego Mnie prześladujesz?”. Chrystus utożsamia się z Kościołem, który zrodził się z Jego przebitego boku. Stanowią nierozdzielną całość, której utwierdzeniem jest Eucharystia. W niej przemieniamy się w Tego, którego spożywamy. W niej zawarta jest obietnica naszego zmartwychwstania i wiecznego życia; gdyż nie może umrzeć to, co karmi się nieśmiertelnością.

O. Marek Rojszyk OP, „Oremus” kwiecień 2006, s. 80