Aby rozpoznać Boże działanie, potrzebna jest gotowość uznania niezaprzeczalnych faktów. Nauka Apostołów, przekazywana już od blisko dwóch tysięcy lat, jest wciąż na nowo odczytywana, wciąż pozostaje aktualna. Jest to jeden z dowodów na to, że jest to nauka Boża. To także potwierdzenie żywotności wspólnoty wierzących w Chrystusa. Do dziś Kościół wierzy w Chrystusową moc w Eucharystii, w rozmnożenie Chleba życia, danego Kościołowi na pamiątkę Pana.

O. Mirosław Pilśniak OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2001, s. 47-48