Opowiadamy Dobrą Nowinę i czynimy to samo, co czynił Jezus: uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, wskrzeszamy umarłych. Ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymaliśmy Jego moc i głosimy pełną Ewangelię wśród znaków i cudów. Wierzymy, że o cokolwiek Go poprosimy w modlitwie z wiarą, otrzymamy.
Marek Ristau