Światło zbawienia oświeca każdego, kto jest z prawdy i słucha głosu Chrystusa. Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, Panem i Mesjaszem. On jest jedyną światłością świata, oświecającą tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Łaska i prawda przyszły przez Niego. Jezus narodził się i przyszedł na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. On jest Prawdą. Tylko On zbawia i daje życie wieczne.
Marek Ristau