Nie możemy być szczęśliwi, jeśli nie służymy Panu i nie chodzimy Jego drogami. Szczęśliwi są tylko ci, którzy trwają w miłosnej bojaźni Pańskiej i wykonują Jego naukę. Słowo Boże obiecuje, że wtedy na pewno osiągniemy szczęście z wysoka i dobrze nam będzie. Człowiek, który służy Panu, tak jak powiada Pismo, jest błogosławiony. Mamy kochać Go całym sercem, służyć z całego serca, a będziemy oglądać pomyślność w Chrystusie przez wszystkie dni naszego życia.
Marek Ristau