Andreas Uwe Müller, Maria Amata Neyer OCD

Edyta Stein. Życie niezwykłej kobiety – biografia

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50900

Edyta Stein była filozofem i pielęgniarką, nauczycielką i prelegentką, zakonnicą i mistyczką. Konfrontując się z doświadczeniami I wojny światowej i rodzącego się nazizmu, odkrywała, że prawda jest uobecniona w Chrystusie.