ks. prof. Andrzej Zwoliński

Opuszczone gniazdo

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52420

Każde z małżeństw w trakcie swego trwania przechodzi przez pewne, znaczące etapy, które można wyraźnie wyznaczyć. Niekiedy pomiędzy nimi pojawiają się kryzysy, które też są symptomem dokonujących się zmian.