Kalendarz Miłosierdzia Bożego 2021 ścienny

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53795

Praktyczny kalendarz ścienny na rok 2021 tematycznie nawiązujący do kultu Miłosierdzia Bożego z wizerunkami Chrystusa, wzbogacony cytatami z Dzienniczka św. Faustyny.